کابینت

اطلاعات تماس:


شماره تماس:   09905691756


ارسال به سراسر کشور


کد فروشنده : ard000060کابینت سینکرونایز
قیمت: متری یک میلیون و 250 هزار تومان

1 میلیون و 100 هزار تومان + 500 اردبایت
کابینت هایکلاس ایرانی
قیمت: متری یک میلیون و 200 هزار تومان

1 میلیون و 50 هزار تومان + 500 اردبایت
کابینت ممبران هایکلاس
قیمت: متری دو میلیون تومان

1 میلیون و 800 هزار تومان + 500 اردبایت
کابینت هایکلاس ایرانی با MDF
قیمت : متری یک میلیون و صد هزار تومان

950 هزار تومان + 500 اردبایت